CAMO og MUST i samarbeid / CAMO and MUST in co-operation

(A brief synopis in English is available at the end of the article)

CAMO og MUST med ny banebrytende teknologi for multivariat statistisk dataanalyse

CAMO AS, som er et ledende selskap innenfor utvikling og salg av programvare for multivariat statistisk dataanalyse, har inngått avtale med MUST AS om utvikling og salg av "CAMO CIMS powered by MUST"™. Denne nye banebrytende teknologien kombinerer MUST AS sin teknologiplattform innen kjemisk informasjonsteknologi og sømløs dataintegrasjon med CAMO`s programvare for multivariat statistisk dataanalyse.

"CAMO CIMS powered by MUST"™ vil effektivisere arbeids- og produksjonsprosessene for industrielle selskaper ved bedre å håndtere, gjenfinne, anvende og utvikle data og modeller, samt oppnå raskere produktutvikling og bedre produktkvalitet. Teknologien gjør modellering og analyser mer nøyaktig, og forenkler håndtering og gjenfinning av data og modeller. I tillegg forenkler "CAMO CIMS powered by MUST"™ dataoverføring mellom måleinstrumenter, brukere og andre programvarer.

"CAMO har store forventninger til samarbeidet med MUST. Teknologien i "CAMO CIMS powered by MUST"™ vil forenkle arbeidsprosesser rundt dataintegrasjon, noe som er den mest tidkrevende delen av multivariat statistisk dataanalyse. MUST er etablert som teknologileder innenfor multivariat dataanalyse og modellering med førsteklasses produkter, systemer og tjenester innenfor modellbasert kunnskap", sier Sverre Stange i CAMO.

"For MUST representerer samarbeidet med CAMO nye teknologiske og markedsmessige muligheter som gjør det mulig å tilby programvare som er mer avansert enn dagens standard til CAMOs store internasjonale kundebase . Vi har gjennom vårt arbeid med store aktører innenfor prosessindustrien dokumentert at multivariate metoder for analyse, forbedring og beregning av komplekse systemer gir betydelig forbedret lønnsomhet", sier Frode Brakstad i MUST.

CAMO AS er et ledende selskap innenfor utvikling og salg av programvare for multivariat statistisk dataanalyse samt IT konsulenttjenester. Selskapet hadde i fjor en totalomsetning på omtrent 84 millioner kroner og et driftsresultat på vel 7 millioner kroner, noe som var en betydelig bedring sammenlignet med året før. Selskapet har hovedkontor i Norge samt kontorer i India og USA.

MUST AS er en teknologileder innenfor modellbasert kunnskap og verdiskapning. Selskapets ansatte har lang erfaring og kompetanse innenfor industriell bruk av multivariat statististisk dataanalyse og har oppnådd stor anerkjennelse for sitt arbeid med sine strategier, systemer og programvarer. Bl.a. har selskapet vært en viktig samarbeidspartner for Pronova Biocare som produserer farmasøytiske produkter basert på Omega 3 fettsyrer.

Multivariat statistisk dataanalyse: Forenkle og presentere komplekse datasett på en lettilgjengelig måte samt, finne nye og skjulte sammenhenger i dataene (her ligger verdiskapning).


English: CAMO AS, a leading company within development and sales of software for multivariate statistical data analysis, has signed an agreement with MUST AS for development and sales of "CAMO CIMS powered by MUST"™.