Vinneren av Prosessoptimaliseringsprisen 2006 / The winner of the Process Optimization Prize 2006

(A brief synopis in English is available at the end of the article)

MUST AS og Norsk Kjemisk Selskaps Fagruppe for Kjemometri opprettet tidligere i år Prosessoptimaliseringsprisen. Prisen skal stimulere til større kjennskap og interesse for de strategier og metoder som er nødvendig for å kunne optimalisere en produksjonsprosess. Forventet effekt av prisen er at flere bedrifter innen norsk industri tar i bruk de nødvendige metoder, og derigjennom bedrer norsk industris konkurranseevne. Prisen skal være en årlig pris for den bedrift eller enkeltperson som raskest og best oppnår en stabilisering av en gitt prosess. Vinneren er nå kåret!

For å kjenne fasit er det definert den gitte prosessen tilknyttet en virtuell fabrikk, hvor variasjon i råvarer, produkter og prosessvariable er tilsvarende som i en reell prosess. Kandidaten som vinner prisen er derfor
nødt til å bruke faglig forståelse og en god prosessanalytisk strategi for å løse oppgaven best mulig.

Vinner av prosessoptimaliseringsprisen 2006:

  1. Ingrid Måge, Matforsk/EWOS
  2. Lars Petersen, Aalborg Universitet Esbjerg
  3. Kristian H. Liland, Universitetet for bio og miljøvitskap

Vi gratulerer de tre og spesielt vinneren Ingrid Måge med en meget godt resultat på optimaliseringen. Hun mottok diplom og prispenger på NKS Faggruppe for Kjemometris årsmøte på Hafjell 21. mars 2006.

Et intervju av den stolte vinneren er tilgjengelig for nedlasting.


The top three winners in the Process Optimization Prize 2006 competition are:

  1. Ingrid Måge, Matforsk/EWOS
  2. Lars Petersen, Aalborg Universitet Esbjerg
  3. Kristian H. Liland, Universitetet for bio og miljøvitskap

We congratulate these excellent process optimizers, and in particular Ingrid Måge with her fantastic optimization results. She was awared a diploma and NOK 5000 on March 21 2006 at the Norwegian Chemometrics Society yearly conference.