Prosessoptimaliseringsprisen 2006 / Process Optimization Prize 2006

(A brief synopis in English is available at the end of the article)

Som følge av suksess med prosessoptimalisering hos diverse industrielle foretak, ønsker MUST AS å opprette en årlig pris for den personen som viser utmerket kreativitet og kunnskap innenfor prosessoptimalisering ved bruk av kjemometriske metoder. Formålet med prisen er økt kjennskap og interesse for kjemometri i norsk industri.

I samarbeid med NKS faggruppe for kjemometri, har vi gleden av å annonsere Prosessoptimaliseringsprisen 2006. I tillegg til heder og ære vi det tildeles en diplom og NOK 5000,- til vinneren, som et synlig bevis på at denne har utmerket seg innen anvendelse av kjemometriske metoder for prosessoptimalisering.

MUST AS har lagt ned et betydelig forsknings- og utviklingsarbeid, og implementert en virtuell fabrikk som er tilgjengeliggjort på våre nettsider. Fabrikken produserer murstein i forskjellige kvaliteter, og består av flere prosessavsnitt med mange pådrag og kvalitetsmålinger. Sammenhengen mellom pådragene og kvaliteten på produktet er sterkt ikke-lineær, og en optimalisering av produktet (med hensyn på kvalitet) krever god kunnskap og kreativitet innen kombinasjonen av prosessforståelse, optimalisering og kjemometri. En detaljert operatørmanual er også tilgjengelig.

Vinneren av "Prosessoptimaliseringsprisen" 2006 er den person som klarer å styre den virtuelle fabrikken nærmest mulig tre sett av target-verdier. I tillegg kreves det at vinneren er deltaker på det 18. Norske kjemometrisymposium. Detaljerte regler for konkurransen finner du her. Vinneren vil bli annonsert under banketten på det 18. Norske kjemometrisymposium.


English: In cooperation with The Norwegian Chemometrics Society, we have the pleasure to announce the Prosess Optimization Price 2006. In addition to the honor and glory, a diploma and NOK 5000 will be awarded to the winner for demonstrating an excellent application of chemometric methods used for process optimization. More information on the contest is available here.