Prosessoptimaliseringsprisen - konkurranseregler

Note

This announcement is only available in norwegian.

I samarbeid med NKS faggruppe for kjemometri, har MUST AS gleden av å invitere til en konkurranse hvor vinneren tildeles Prosessoptimaliseringsprisen 2006.

Konkurransen foregår på følgende måte:

  1. Alle kan delta i konkurransen, men vinneren må være deltaker på det 18. Norske kjemometrisymposium.
  2. Deltakeren kan kjøre fabrikken så lenge denne måtte ønske det, og under alle mulige prosesstilstander. Det anbefales å kjøre en eksperimentell design for å samle mest mulig relevante data for modellering. Vær obs på dynamikk i systemet!
  3. Med det innsamlede datamaterialet etablerer deltakeren en modell for sammenhengen mellom prosesspådrag og produktkvalitet.
  4. Ved hjelp av modellen skal nå deltakeren styre inn prosessen mot tre ulike produktkvaliteter. For å starte denne delen av konkurransen, benyttes "Start Test" knappen i fabrikk-konsollet. Det beregnes en poengsum for hvor nær man er det gitte settet av kvalitetskrav for hver av de tre produktene. Når deltakeren har styrt seg så nært opp mot den spesifiserte produktkvaliteten som han/hun klarer, trykker man på "Next Target" knappen for å motta et nytt sett med spesifikasjoner. Til slutt summeres poengsummene for de tre kvalitetene. Poengsummen lagres hos MUST AS, og vil ikke offentliggjøres før prisutdelingen.
  5. Deltakeren kan bruke så lang tid han/hun måtte ønske for å nå hver enkelt produktkvalitet, men ved poenglikhet vil den deltaker som har brukt kortest tid vinne. Tid som går med til datainnsamling regnes ikke med.
  6. Det er ingen begrensninger på hvor mange testresultater en deltaker sender inn.
  7. Konkurransen foregår frem til midnatt dagen før prisutdelingen. Prisutdelingen finner sted under banketten på 18. Norske kjemometrisymposium, den 21.mars 2006.